Velg en side

Informasjon fra Karmøy kommune

Britt Synnøve og Svein Ragnar Myklebust synger Evert Taube og Cornelius Wresswijk

Tid og sted: 6. september kl 19.00, Karmøy kulturhus, Åkrehamn
Billett kr 250 kjøpes på TicketCo eller i døren.

Åpne møter

Formannskapet, 26. august kl 16.00
Valgstyret, 26. august kl 16.00
Klagenemnda, 26. august kl 16.00
Eldrerådet, 27. august kl 10.00
Hovedutvalg teknisk og miljø, 27. august kl 17.00
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 27. august kl 18.00
Kontroll og kvalitetsutvalget, 28. august kl 17.30
Hovedutvalg oppvekst og kultur, 28. august kl 18.00
Hovedutvalg helse og omsorg, 28. august kl 18.00

Ordførerens time

Tirsdag 27. august kan du komme innom biblioteket i Kopervik og slå av en prat med ordfører Jarle Nilsen.
Tid: kl. 17.00-18.00
Sted: Hovedbiblioteket i Kopervik

Karmøydebatten

Tid og sted: 29. august kl 19.00, hovedbiblioteket i Kopervik
Ordførerkandidatene er invitert til speed-date med Harald Dale som vil utfordre dem på noen utvalgte spørsmål.
Arr.: Karmøynytt og Karmøy folkebibliotek

Husk legitimasjon!
Stemmegivningen vil gå raskere om du også har med valgkort.

Husk legitimasjon!

Stemmegivningen vil gå raskere om du også har med valgkort.)

 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming i Karmøy rådhus

Karmøy kommune har ordinært forhåndsstemmemottak på servicetorget i Karmøy rådhus fra mandag 12. august til og med fredag 6. september.

Åpningstid: 12. august – 6. september: mandag-fredag kl. 07.30-15.30

Utvidet åpningstid:
Langåpent: 4. – 6. september, kl. 07.30-20.00

Ekstra forhåndsstemmetilbud

Det er satt opp ekstra forhåndsstemming følgende sted og tid:

  • Skudehallen:torsdag 29. august, kl. 15.00-18.00
  • Oasen kjøpesenter: lørdag 31. august – fredag 6. september kl. 10.00-20.00
  • Amfisenteret Åkra: lørdag 31. august – fredag 6. september kl. 10.00-19.00

 

Forhåndsstemming ved institusjoner

Onsdag 28. august er det mulig å forhåndsstemme ved kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner. Tidspunktene kunngjøres på den enkelte institusjon.

 

Hjemmestemming/ambulerende stemmegivning

De som av helsemessige årsaker og lignende har særlige vansker med å ta seg til et valglokale kan etter søknad til valgstyret i Karmøy få avgi forhåndsstemme hjemme. Adressen er: Valgstyret i Karmøy kommune, Postboks 167, 4291 Kopervik. Eller pr. mail: valg@karmoy.kommune.no Telefon: 52 85 74 22.

Søknadsfrist : tirsdag 3. september.

 

Valgdagen 9. september

Det er viktig å merke seg at på valgdagen 9. september kan man kun stemme i sin hjemkommune. Dersom du ikke er i Karmøy kommune på valgdagen er det derfor viktig å forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan man gjøre i hvilken kommune som helst i landet.

På valgdagen 9.september kan du med folkeregistrert adresse i Karmøy kommune stemme i følgende valglokaler:

Krets Valglokale
Norheim Norheimshallen
Torvastad Torvastad Skole og Kultursenter
Avaldsnes Avaldsnes skole (idrettshallen)
Kopervik Karmøyhallen
Veavågen Veavågen skole (biblioteket)
Åkrehamn Åkrahallen
Skudeneshavn Skudehallen

Åpningstid: 09.00 – 20.00.

Mer informasjon om valget på www.karmoy.kommune.no/valg

Manntall
For å avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du være registrert i manntallet. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni 2019.

Manntallet for Karmøy kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn i servicetorget, Karmøy rådhus og vil være tilgjengelig til og med valgdagen 9. september. Mer informasjon på Karmøy kommune sine nettsider. Klikk her